Wojskowe Koło Łowieckie
328 TROP W WARSZAWIE


Adres do korespondencji:


WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE nr 328 „TROP”                         

Dziekanów Leśny ul.M.Konopnickiej 65/7/2,05-092 Łomianki

01-380 WARSZAWA 27, skr. poczt. 80


ING Bank Śląski 85 1050 1025 1000 0022 9214 1054

REGON 011574988    

NIP 526-24-86-839Kontakt mailowy: zarzad@trop328.pl